038 303 21 81

Bouwkundig ontwerp

Het vertalen van jouw wensen en ideeën naar een ruimtelijk ontwerp is wat wij onder bouwkundig ontwerp verstaan. We inventariseren jouw wensen, we kijken naar ruimtelijke voorwaarden en maken van deze gegevens een ontwerp wat bij jouw plannen past.

Bekijk onze projecten

Kennismaking

Jouw wensen en mogelijkheden zijn de basis voor ons werk. Wij vinden persoonlijk contact met u dan ook erg belangrijk. Om je wensen zo goed mogelijk in vervulling te laten gaan, komen we graag vrijblijvend bij je langs om je wensen te bepreken.

Tijdens dit eerste gesprek worden zoveel als mogelijk de randvoorwaarden besproken en eventueel vastgelegd. Het gaat dan onder andere om zaken als:

 • Wat is de planning?
 • Wat is het beschikbare budget?
 • Wat is het gewenste Programma van Eisen?
 • Welke sfeer moet het project gaan hebben?
 • Welke wensen heeft de opdrachtgever op voorhand?
 • etc.

Op basis van deze gegevens wordt een offerte opgesteld. Deze gegevens vormen ook een uitgangspunt voor de volgende fase en kunnen gedurende het ontwerpproces uiteraard nog bijgesteld worden.

Schetsontwerp

Een schetsontwerp (ook wel SO-fase) is de eerste fase waarin ontwerpschetsen gemaakt worden op basis van de gegevens die verzameld zijn in de kick-off van het project. Van de verzamelde gegevens wordt een analyse gemaakt (incl. wet- en regelgeving, welstandscriteria etc.) en wordt de omgeving in kaart gebracht.

 

In deze fase ontstaat de hoofdvorm van een gebouw, de eerste ideeën over de indeling en de te gebruiken kleuren en materialen. De schetsen en mogelijke varianten worden besproken met de opdrachtgever totdat er een goede basis ligt voor een ontwerp. Na goedkeuring van de opdrachtgever wordt het ontwerp verder uitgewerkt.

 

Voorlopig ontwerp

Het voorlopig ontwerp (ook wel VO-fase) wordt op basis van het schetsontwerp verder uitgewerkt. Het ontwerp wordt in 3D getekend en vertaalt zich ruimtelijk en functioneel in de vorm aan van een serie tekeningen en andere beeldende mogelijkheden:

 • schetsen (ontwerp, bouwvolume, hoofdindeling)
 • situatieschetsen (locatie)
 • referentiebeelden
 • aanzichten
 • plattegronden
 • doorsneden
 • diverse impressies
 • een virtuele 3D-tour (bijvoorbeeld als onderdeel van BIM)

 

Het voorlopig ontwerp wordt aan de opdrachtgever gepresenteerd. De indeling van het ontwerp en de te gebruiken kleuren en materialen worden vastgesteld en overlegd met de gemeentelijke instanties (welstandcommissie).

Brouwer bureau Bouwkunde verzorgd (indien van toepassing) daarnaast de offerteaanvragen en selectie van aanvullende expertises, zoals de aannemer, constructeur, installatieadviseur, etc. Het voorlopig ontwerp wordt bij voorkeur ook financieel getoetst door een extern bureau om te checken of de gemaakte plannen binnen een beschikbaar budget passen.

 Bouwkundig ontwerp 
 Bouwkundig ontwerp 
Dit vinden wij mooi

Onze projecten