038 303 21 81

Bouwkundig tekenwerk

De ontwerptekeningen worden uitgewerkt in bouwkundige tekeningen die de basis geeft voor de engineering en het aanvragen van de benodigde vergunningen.

Bekijk onze projecten

Bouwkundig tekenwerk

Het voorlopig ontwerp (ook wel VO-fase) wordt op basis van het schetsontwerp verder uitgewerkt. Het ontwerp wordt in 3D getekend en vertaalt zich ruimtelijk en functioneel in de vorm aan van een serie tekeningen en andere beeldende mogelijkheden:

  • schetsen (ontwerp, bouwvolume, hoofdindeling)
  • situatieschetsen (locatie)
  • referentiebeelden
  • aanzichten
  • plattegronden
  • doorsneden
  • diverse impressies
  • een virtuele 3D-tour (bijvoorbeeld als onderdeel van BIM)

Het voorlopig ontwerp wordt aan de opdrachtgever gepresenteerd. De indeling van het ontwerp en de te gebruiken kleuren en materialen worden vastgesteld en overlegd met de gemeentelijke instanties (welstandcommissie).

Offerteaanvragen

Brouwer bureau Bouwkunde verzorgd (indien van toepassing) daarnaast de offerteaanvragen en selectie van aanvullende expertises, zoals de aannemer, constructeur, installatieadviseur, etc. Het voorlopig ontwerp wordt bij voorkeur ook financieel getoetst om te checken of de gemaakte plannen binnen het beschikbare budget passen.

Neem contact op

Definitief ontwerp

In de fase definitief ontwerp (ook wel DO fase) verschuift de nadruk van het ontwerpen van het gebouw naar de technische uitwerking hiervan. De keuzes uit de voorgaande fases worden vastgelegd en verder uitgewerkt ter voorbereiding op het indienen van de aanvraag omgevingsvergunning (bouwaanvraag). Dit wil zeggen dat het technische tekenwerk wordt afgestemd met de constructeur, er verschillende rapportages worden gemaakt die nodig zijn voor de vergunning (bijvoorbeeld: ventilatie-, energie- en daglichtberekeningen) en dat deze gegevens worden ingediend bij de gemeente.

Omgevingsvergunning

Voor het bouwen of verbouwen van een gebouw moet in veel gevallen een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Met een omgevingsvergunning krijgt de opdrachtgever van de gemeente toestemming om bijvoorbeeld te bouwen, te slopen, te verbouwen of te renoveren.

 

Brouwer bureau Bouwkunde werkt alle benodigdheden voor de aanvraag van de omgevingsvergunning uit. De gemeente toetst na het aanvragen van de omgevingsvergunning of de stukken compleet zijn, of ze voldoen aan de eisen uit het bouwbesluit, voldoen aan de normen voor brandveiligheid, aan het bestemmingsplan en aan esthetische voorwaarden.

Bestek en aanbesteding

In het bestek wordt het project zodanig gedetailleerd uitgewerkt dat het voor aannemers mogelijk is om een goede prijs te bepalen. Hierbij is het van belang dat alle stukken eenduidig, volledig en op elkaar afgestemd zijn.

 

In een bestek wordt het ontwerp tot in detail omschreven, inclusief alle administratieve, juridische en technische eisen, materialen en uitvoeringsvoorwaarden die van toepassing zijn. Dit vormt de basis voor het contract met de aannemer.

 

De gegevens in een bestek bestaan altijd uit een set gedetailleerde technische tekeningen van het ontwerp aangevuld met een technische omschrijving waarin de specificaties en eisen van de op tekening weergegeven onderdelen omschreven zijn.

Uitvoeringsontwerp

Als de omgevingsvergunning is afgegeven, de aannemer is geselecteerd en alle voorbereidingen zijn getroffen, kan er eindelijk gestart worden met de daadwerkelijke fysieke realisatie van het project.

 

De uitvoeringsfase is voor veel buitenstaanders van het project de meest duidelijke fase. Dit ondanks dat de overige fases in het bouwproject soms minimaal net zo lang duren dan deze specifieke realisatiefase.

 

Communicatie over de voortgang, maar ook over alle stappen en fases van de projectaanpak kunnen helpen om partijen meer zicht te geven op de totale omvang en doorlooptijd van projecten.

 Bouwkundig tekenwerk 
 Bouwkundig tekenwerk 
Dit vinden wij mooi

Onze projecten