038 303 21 81

Bouwmanagement

Na het ontwerpen en tekenen komt de realisatie. Wij begeleiden jou in deze fase en vormen het aanspreekpunt tussen jou en de aannemer. Door frequent de bouwplaats te bezoeken toetsen wij de kwaliteit van het werk.

bekijk onze projecten

Contractvormen

Afhankelijk van het project zijn verschillende contractvormen mogelijk. De volgende contractvormen zijn gebruikelijk binnen de bouw:

  • traditioneel model
  • bouwteam model
  • geïntegreerd model

 

Alle mogelijke contractvormen hebben voor- en nadelen. Afhankelijk van het project kan de meest gunstige vorm gekozen worden. Wij adviseren je graag hierin.

Traditioneel model

In het traditionele model werken wij als ontwerpbureau alle stukken uit. Wanneer het bestek gereed is worden een aantal aannemers gevraagd hierop een offerte te maken. Met de meest gunstige offerte wordt het werk gemaakt.

 

Neem contact op

Bouwteam model

Bij het bouwteam model wordt vanaf het voorlopig ontwerp een aannemer bij het werk betrokken. Deze aannemer wordt geselecteerd op basis van vertrouwen en/of een kostenraming. Omdat de aannemer vroegtijdig in het plan betrokken wordt, kunnen keuzes rondom budget en/of planning in het ontwerp al ingevoerd worden. In het bouwteam kan de engineering van het project door de aannemer worden gemaakt.

Neem contact op

Geïntegreerd model

Het geïntegreerde model is een verdergaand model dan het bouwteam model. In dit model wordt de ontwerpvraag bij de aannemer neer gelegd. De bouwkundig ontwerper werkt binnen dit model in opdracht van de aannemer en niet van de klant.

Neem contact op

Uitvoeringsbegeleiding

Wanneer het bestek gereed is gemaakt wordt op basis hiervan een uitvoerende partij (aannemer) geselecteerd. In deze fase wordt het contract met de aannemer gesloten en wordt er een prijs afgesproken voor de realisatie van het gemaakte ontwerp. Om het ontwerp te kunnen bouwen zijn gedetailleerde tekeningen nodig waar alle benodigde informatie op verwerkt is. Vaak wordt er in deze fase ook nog overlegd met de aannemer over de exacte detaillering en wijze van bouwen, de uitvoeringsplanning, exacte materiaalkeuze, etc. Wanneer de werktekeningen (1 op 50) gereed zijn zit de bouwvoorbereiding erop en kan de realisatie van het project beginnen.

 

Tijdens de uitvoeringsfase zijn wij het aanspreekpunt tussen de aannemer en de opdrachtgever. We beantwoorden de directe vragen, we controleren de kwaliteiten en begeleiden jou met het maken van de keuzes die nog gemaakt moeten worden. Hiernaast houden wij controle over planning en budget.

 Bouwmanagement 
 Bouwmanagement 
Dat vinden wij mooi

Onze projecten