038 303 21 81

Onrechtmatig ontvangst

Al onze e-mails en correspondenties zijn vertrouwelijk en slechts bestemd voor de geadresseerde. De correspondenties kunnen juridisch beschermde informatie bevatten.

Indien u niet de rechtmatige ontvanger bent verzoeken wij u de ontvangen berichten direct te retourneren en van uw systemen te verwijderen.

Virussen

De ontvanger van digitale correspondentie dient deze ten alle tijden op virussen te controleren Brouwer Bureau Bouwkunde vrijwaart zich voor enige vervolgschade als gevolg van een virusbesmetting door berichten.

Auteursrecht

Op alle producten van Brouwer Bureau Bouwkunde rust auteursrecht, deze blijven dan ook eigendom van Brouwer Bureau Bouwkunde.
Niets hiervan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt worden, in welke vorm dan ook, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brouwer Bureau Bouwkunde, of voorzien van een watermerk met de aanduiding: Brouwer Bureau Bouwkunde Copyright.

Algemene voorwaarden

Op al onze werkzaamheden en diensten is de DNR 2011 van toepassing. Deze kunt u downloaden via deze link

Onze privacyverklaring kunt lezen via deze link.

 Email disclaimer 
 Email disclaimer